Bán Alita Token (ALI) nhận VND trong tài khoản ngân hàng 24/7

Vui lòng nhập chính xác thông tin để tạo đơn hàng bán ALI:
Tối thiểu: 1
(Tùy chọn)

question-circle-o Hướng dẫn bán ALI

Giao dịch gần đây
SELL
16-01-2022
22
506,000
BUY
16-01-2022
20
500,000
BUY
16-01-2022
40
1,000,000
BUY
16-01-2022
025
625,000
BUY
16-01-2022
10
250,000